Our legend

The century-old olive trees and variety to your fruit farga transmit all the wisdom of the time. Every year we can collect its essence, creating a perfect symbiosis between the earth and its environment.

With a perimeter of 3.5 m from trunk to 1.3 m of soil is classified and cataloged as ancient specimen.

The olive trees and the harvest

Mimar cada etapa del conreu, com preparar el sòl, la poda … de la manera més artesana i sensible possible, és la que dóna un valor afegit a “Llum del mediterrani”.

Les oliveres reben un tracte absolutament artesanal de recol·lecció manual, obligant a tenir un tracte i un tacte especial a la nostra “Llum del Mediterrani”.